Session 4:         1-13 dec 2013

Januari 2014

Förberedelser av fjärde sessionen

1–13 februari 2014

FJÄRDE SESSIONEN
  • De historiska böckerna i GT, från Genesis till Job
Lärare: Klas Lundström och Lars Olov Eriksson, lärare på Johannelunds Teologiska Högskola

Ledarskapsträning med Pastor Raju, Hosanna: Ledare och ledaregenskaper

Lokal: Heteuda

Mars 2014

Fjärde samlingen av pastorer regionalt