Rapport från besök i Nepal 1–8 mars 2020


Eric Paulsson, pastor från Finspång och Börje Norlén, pensionär från Akalla, har varit i Panauti i Nepal, cirka 60 km sydost om huvudstaden Kathmandu, för att undervisa ur de historiska böckerna i Gamla testamentet. För Börje var det tredje besöket på denna plats och för Eric det andra.

Deltagarna i bibelveckan, flankerade av de gästande bibellärarna Eric Paulsson & Börje Norlén Planschen i bakgrunden, trycktes till 25-årsjubileet i november 2018 och definierar vision, uppgift samt
angivna mål för de närmast följande 25 åren

Kallt både ute och inne
Fördelen denna gång var att vi fanns på plats hela tiden och därför slapp två timmars bilresor varje dag, på steniga och smala vägar. Vi bodde nämligen i enkla rum i den våning som byggts till ovanpå kyrkan, bland annat inkräktade vi på grundaren Kalusing Tamangs privata bostad. Som alltid blev vi vänligt och generöst bemötta och fick all den service vi kunde tänkas behöva. När jag (Börje) senast besökte Nepal i december 2018 var det ganska kallt och ruggigt, både inomhus och utomhus, och jag trodde i min enfald att det väl knappast kunde bli värre denna gång. Men så blev det nästan. När vi fullt påklädda la oss i våra sängar, med två täcken och ett överkast över oss, så drog vi oss för att kliva ur sängen, om det var nödvändigt med ett toalettbesök mitt i natten. Det var som det brukar kallt både ute och inne och särskilt när vi inledde med lovsång på morgnarna var det rejält kallt. Vissa dagar visade sig solen och då var det lite mer drägligt. Men jag kommer ändå bära med mig ett förblivande intryck från den här veckan att en isande råkyla trängde in i både märg och ben.

Genomgång av cirka en tredjedel av hela Bibeln under fem effektiva dagar
Vi, Eric & Börje, hade av vår uppdragsgivare, teologen Hans Sundberg, anförtrotts det stora uppdraget att hinna igenom de 17 inledande böckerna i Gamla testamentet. Det omfattar de historiska böckerna från 1:a Mosebok till och med Esters bok. När jag kollar nu i efterhand, kan jag konstatera att dessa böcker utgör cirka hälften av Gamla testamentet och cirka en tredjedel av hela Bibeln. Eftersom vi endast hade en arbetsvecka, måndag till fredag, avsatt för undervisningen så förstår alla att vi fick göra en rapsodisk genomgång. Vi gjorde nedslag i vissa händelser och kunde därmed ge en ingång i texten. I dessa böcker behandlas händelser med ett tidsomfång på flera tusen år, skrivna och sammanställda under cirka 1000 år.

Koncentrerad undervisning
I genomsnitt var 25 ledare samlade varje dag i Bijaya-kyrkan i Panauti. Bijaya betyder seger och hösten 2019 firades kyrkans 25-årsjubileum. Till detta seminarium hade de deltagare som kom längst bort ifrån rest 60 mil, men de flesta kom från en omkrets av cirka 5 mil. Det första lokala evangeliskt kristna pionjärarbetet i området grundades av aposteln Kalusing Tamang för cirka 30 år sedan. Kalusing har nu fyllt 57, och har fortfarande en viktig funktion som mentor och samordnare för arbetet. Han var personligen med på de flesta samlingarna, betjänade och servade oss praktiskt och gav uppmuntrande appeller till deltagarna som komplement till dagens aktuella undervisning.
Det var mycket positivt att se hur engagerade deltagarna var i att läsa längre sammanhang ur bibelböckerna. Emellanåt såg det ut som läsningen gav aha-upplevelser och alla stämde in med jubel och skratt och lovprisning, till exempel när den onde och högmodige Hamas i Esters bok föll på eget grepp. Positivt var det också att vi fick möjlighet att vara tillsammans även på kvällarna, träffas och lyssna till funderingar och personliga erfarenheter.
På grund av den digra textmassan försökte jag (Börje) koncentrera mig på vissa avgörande händelser. Som exempel kan nämnas skapelsen, syndafallet och dess konsekvenser, patriarkerna, förbundet med Israel, den Treenige Gudens närvaro under ökenvandringen, förbunden, de tio budorden, lagen, nåd och dom, förebilderna i tabernaklet och templet. Utöver det, presentation av de mest tongivande personerna och betydelsen av alla förebilder i Nya testamentets ljus (något som jag gärna hade utveckla ytterligare, men tyvärr räckte tiden inte till). Deltagarna fick ett kompendium med en sammanfattning av undervisningen, översatt till nepali, att utgå ifrån när de ska dela med sig av undervisningen i sina lokala sammanhang.

Många bestående intryck
Sammanfattningsvis fick jag stor behållning av gemenskapen med ledarna under den intensiva veckan, inte minst i bön och lovsång. Den andliga syskongemenskapen gör att vi känner att vi hör ihop, trots svårigheterna att kommunicera med varandra. Som de förra gångerna fick vi den allra bästa service, vänligt bemötande och enkel men god mat. Att lära känna den käre brodern Eric och samtala om högt och lågt var också enormt givande. Vi upptäckte snart att vi har mycket gemensamt.
Den avslutande lördagen (den kristna gudstjänstdagen i Nepal) predikade jag för en decimerad skara i huvudstaden Kathmandu; det råkade nämligen regna halva natten och hela förmiddagen den dagen och många kunde därför inte ta sig till gudstjänsten. Återstående fyra dagar stannade jag kvar i huvudstaden, bodde på hotell, tog promenader och tinade upp min frusna kropp. Den sista dagen anslöt också Eric, efter att ha stannat några dagar i Panauti och lett ett koncentrerat seminarium om ekonomi och företagande. Det kommer han själv berätta i sin rapport. Sedan hann vi precis flyga hem till Sverige, innan utbrottet av covid-19 sköt fart och lamslog stora delar av världen. Men det är en helt annan historia.

Börje och Eric lägger ut texten, Mankaji Tamang är tålmodig tolk         Pionjären Kalusing med lokala ledare

Några kommentarer från Eric Paulsson
För min del var det mycket berikande att få dela gemenskapen med Börje under veckan i Panauti. Det var mycket intressant att få dela erfarenheter och tankar om olika skeenden i svensk kristenhet, som Börje har en rik kunskap om. Vi blev goda vänner under de här dagarna! Jag fick också en ny uppskattning för Panauti som plats, jämfört med mitt tidigare besök. Detta eftersom vi bodde på plats i Bijaya Church och varje eftermiddag efter undervisningen tog långa promenader i omgivningarna på både möjliga och omöjliga stigar. Ibland hamnade vi mitt ute i åkrarna och utmed branta sluttningar och kunde njuta av platsens skönhet och variation från olika utsiktsplatser. När Börje hade åkt till Kathmandu, tog Mankaji och Nitzan med mig på utflykter till speciella platser i Panauti – mycket uppskattat!
Undervisning om arbetsliv, ekonomi och företagande

Deltagare i undervisningen om arbetsliv, ekonomi och företagande

På söndagen fortsatte jag med undervisning om bibliska principer för ekonomi, arbetsliv och företagande, med en mindre grupp på ca 15 personer. Syftet var att förmedla ett Gudsrikesperspektiv på dessa områden, som en grund för att också starta några projekt med mikrofinansiering. För min del var detta en viktig del av min resa till Nepal. Jag hade planerat att komma redan något/några år tidigare just med syftet att initiera några av dessa mindre  projekt. Nu äntligen kunde detta genomföras, och jag upplevde en stor glädje i detta. Nu skapades fem projektgrupper som med ett mindre startkapital ska dra igång varsitt projekt. Huvudsyftet med projekten är att ge en försörjning till de pastorer och ledare som verkar i församlingar kopplade till Bijaya Church. Målsättningen är att även att projekten ska generera ett överskott som möjliggör nya projekt för självförsörjning längre fram. 

Erik Paulsson & Börje Norlén