Rapport PLT Norge vt 2015
Som jag skrev in min rapport efter två samlingar i Haugesund Norge med ett gäng härliga ledare från Pioneerkirken i Norge, så har vi startat vårt två'års projekt hösten 2014.
Detta projekt är initierat av mig, men står under Pioneerkirken (PK) Norge. Gunnar Breistein är den som koordinerar utbildningen. Alla deltagarna är ledare inom PK och får på detta sättet en fördjupande undervisning om Bibeln, men förstås inte bara det. Vi har gott om tid avsatt för bön, lovsång och förbön för varandra. Vi är ju alla ledare som också behöver få ta emot uppmuntran och omsorg.

Vi kommer att träffas tio gånger en fredag eftermiddag - lördag eftermiddag. Under dessa tio träffar kommer vi att systematiskt gå igenom minst tio bibelböcker under dessa samlingar. När jag lade ut min rapport på PLTs hemsida skulle vi precis ha den tredje samlingen i december 2014. Tyvärr insjuknade jag och vi fick ställa in samlingen. Det innebar att vi kom att ha tre samlingar under våren 2015 istället, alla samlingarna arrangeras för övrigt av Pioneerkirkens pastor Gunnar Breistein.

Samling tre ägde rum 6-7/2. Här arbetade vi enbart med Romarbrevet. Alla hade fått John Stotts kommentar över Romarbrevet att läsa och var därför väl förberedda. Pastor Fredrik Stormark från PK Stavanger inledde med en översiktlig genomgång över brevet och hur man förstås det under historien. Martin Luther menade till exempel att om en kristen inte kan Nya Testamentet utantill ord för ord, borde han eller hon åtminstone kunna Romarbrevet utantill. Sedan delade Gunnar och jag upp undervisningen så att jag hade tre föreläsningar över Romarbrevets tolv första kapitel. Dvs kap 1-4, 5-8, 9-11. Därefter avslutade Gunnar med kapitel 12-16.

Samling fyra ägde rum 10-11/4. Här var fokus på Galaterbrevet. Fredrik gav åter en övergripande bild av Galaterbrevet och dess betydelse. Jag fokuserade på Galaterbrevets "sak" det Paulus adresserar i brevet och skriver om i kapitel ett till fem, "friheten i Kristus". Sedan talade jag över Anden i Galaterbrevet och slutligen om Abraham som trons hjälte, vårt stora exempel på vad biblisk "tro" är.
Gunnar avslutade med en genomgång av kapitel sex.

Samling fem ägde rum 5-6/6. Här talade vi om 1 och 2 Petrusbreven. Återigen gav Fredrik en översikt över breven. Jag talade över den historiska situationen i Asien och de regioner där husförsamlingar startats. Petrus som vet han snart ska dö har viktiga saker att säga sina älskade församlingar. Han pekar på kärleken till Jesus och varandra. Han understryker deras upphöjelse, "Ni är kungar och präster ja levande stenar" igenom tron på Jesus Kristus. Anden har gjort er levande.

Vid varje föreläsning satte sig deltagarna i grupper med arbetsfrågor. Mycket tid läggs på förståelsen av vad texterna betydde för dem som fick dem, i de här fallen fyra brev, och vad de betyder för oss idag.

Hans Sundberg