Reflektioner efter resor i Nepal och Indien/Orissa feb -14

Jag har sovit väldigt djupt och gott några nätter! Det behövdes verkligen efter en oerhört intensiv resa. Denna gång gick resan från Stockholm till Doha, Qatar där jag fick sova en natt. Därefter Flyg Doha till Kathmandu. Ännu en natt på hotell. Sedan möte med goda vänner Klas Lundström med fru Ingrid och Lars Olov Eriksson på "inrikesterminalen" på Kathmandu flygplats för femton minuters flygresa till Hetauda i södra Nepal.

Dagen ägnades sedan åt samtal i för starten av ännu en session av fd Empowernent Nepal, dvs pastorsträning i Nepal i samarbete med Hosanna, en lokal kyrka i Nepal. Klas och Lars Olov har vänligen tackat ja till att undervisa Gamla Testamentet för oss, nämligen avsnittet Genesis tom Esters bok. De nära trettio pastorerna som deltog denna gång var mycket tacksamma för deras oerhört gedigna föreläsningar och pedagogiska sätt att göra Guds Ord förståeligt.

Som ni förmodligen vet så ställdes sessionerna i september och december in genom beslut av pastor Raju och Hosanna. Tyvärr sent för oss, bara några veckor innan planerad avresa, men samtidigt på goda grunder. Orsaken var i första fallet att pastorerna skördade den tiden och måste för familjens överlevnad vara hemma - vad svarar man på det? Självklart lär vi nya saker och lägger dem på minnet. I november pågick val i Nepal och ledningen i Hosanna menade att det var för farligt för oss att vara i Nepal då. Vi är förstås tacksamma över den omsorgen och inser att att om de gör en så stor riskbedömning måste vi lyssna på dem.

Därför är det med stor förväntan vi tar upp arbetet mer aktivt igen. Den här gången har vår tredje heltidsarbetande assistent i Nepal, Mankaji Tamang, slutat sitt jobb. Detta skedde i september men vi fick veta det först i november! Det förklarade varför vi inte kunde nå Mankaji alls. Kommunikation är inte alltid enkelt.

Hursomhelst meddelade pastor Raju först att han ville ha broder Tsering på jobbet, men två veckor innan vi skulle starta har ännu en ny person Daniel Giri blivit vår nya heltidsanställde lokalt. Han var med i Hetauda och har gjort ett väldigt bra jobb bl.a. med tolkning, så han verkar vara rätt person.

En intressant upptäckt är hur enkelt vissa, för oss kulturellt svåra saker, är i de nepalesiska pastorernas värld. Ta bara exemplet familjen och dess roll. En nepalesisk kristen förstår dess betydelse och inflytande mycket enklare, eftersom de tänker familj som förmodligen GTs folk gjorde. Vi däremot tänker familj ofta bara som mamma, pappa och barn möjligen med tillägg farmor, farfar, mormor och morfar plus föräldrarnas syskon med familjer. I Nepal och Bibeln ingår a l l a som har släktskap på nära o c h långt håll. Alla är beroende av de andras omsorg och bidrag. Familjen är samhället grundläggande beståndsdel. I bibelstudiet och förkunnelsen är det enkelt att anknyta till denna världsvida grundsyn i Nepal och Indien. Här lever man så.

Jag minns en gång i Kathmandu när bibelskolelever frågade mig om svensk fattigdom. Jag tänkte och svarade att förmodligen är den svenska fattigdom avsaknad på relationer och ensamhet. Sedan berättade jag att många hem i vårt land bebos av ensamstående. Jag lade till att det händer att människor begravs ensamma utan anhöriga eller vänner, förstås ligger det en katastrof bakom sådana situationer. En av studenterna säger då till mig, om du bodde hos i vår familj (som består av tolv medlemmar idag i tre rum i en lägenhet i Kathmandu) då skulle du aldrig vara ensam, för i din ålder behöver man ha någon av familjemedlemmarna hos sig som kan hjälpa med alla behov! Det är en rikedom som också förklarar varför många fattiga överlever trots hög arbetslöshet. Man tar helt enkelt hand om sin större familj och hjäper varandra!
Vilka är fattigast?

Tillbaka till pastorsskolan. Nu väntar jag med spänning att träffa Lars Olov och Klas för att höra deras berättelser och intryck. Vad jag vet är att det varit väldigt väl mottaget och uppskattat.

Nu ska pastorerna ut i sin vardag och försöka samla de trettio grupperna för fortsättningsarbetet. Här har vi haft problem med att lyckas samla alla 900 pastorer och ledare vi haft som mål. På vår lista över vilka som är klara att delta finns 470 namn. I Maj när Håkan Sunnliden och jag ska till Hetauda så vet vi utfallet.

Så efter några dagar i Hetauda med vännerna for jag sedan till Kolkata och därifrån tio timmars natttåg till Orissa och vårt mål där,Sundargarh. Här samarbetar vi nu, med start när jag kom dit, med biskop Prathat och biskop Gabriel som både leder var sin självständig kyrka med tillsammans över trehundra församlingar.

Vi kommer att återkomma med en utförlig beskrivning av dessa kyrkor på vår hemsida, här finns också lite foton.

Biskoparna hade nu inbjudit trettio pastorer tillsammans. Och jag introducerade vad vi ska göra i Indien och Orissa, och sedan full fart med Markus Evangelium. Indien har magsjukdomsbakterier som är ovanligt kraftfulla. En (?) sådan träffade mig i Kolkata så jag varvade sex timmars undervisning med sömn och botande av magen. På väg till Kolkata igen var jag bättre.

Pastorsskolan i Orissa verkar vara väl planerad från våra vänners sida. De har trettio pastorer på plats och de har i sin tur 30 pastorer/senior leaders redo som ska utbildas av våra trettio pastorer när de kommer hem till sina byar.

Otroligt spännande och bra!

Den här gången användes första sessionen till att gå igenom Markus Evangelium vers för vers. Plus mycket bön, gemenskap, gruppreflekterande samtal och en ordentlig genomgång av hur projektet är tänkt. Allt ifrån att det är baserat på målet tio församlingar, grupper, Missionsorganisationer som bär böneansvaret, ekonomiskt ansvar tillsammans ( alltså ungefär 3000:-/ projekt/land/ och månad i tre år). De sänder lärare dvs deras pastorer att undervisa. I Indien har de två kyrkorna utsett trettio pastorer att utbildas under förutsättning att de utbildar pastorer i sin tur lokalt efter varje session.

Jag underströk att en viktig dimension är att vi på det här sättet för mission i retur också. Alla som kommer till Nepal och Indien åker hem förändrade. De har fått se resultatet av Guds Andes väckelse. Det förändrar oss för alltid. Detta är helt enkelt den avdra delen av visionen: att göra lokala församlingar mer missionellt och apostoliska här hemma!

Alla pastorerna tyckte att det här är fantastiskt bra! Och jag är ödmjukt tacksam till Gud att få vara med i arbetet.

Så om Du och Ni är intresserade är ni välkomna att understödja vårt arbete! Det heter numera inte längre Empowerment Nepal, utan "Pastoral Leadership Training" (PLT).

Vi byter också hemsida adress och information under våren. Organisatoriskt har vi också valt att be Håkan Gabrielssons missions-organisation Touching Asia bli huvudman, istället för församlingen Mosaik. Skälen till detta steg är många, särskilt att Touching Asia är involverad genom sina kontakter, t.ex. med de tre ovannämnda kyrkorna. Dessutom att det gör arbetet enklare och effektivare.

Så be gärna för oss inför framtiden och allt arbete. Vi behöver förbön! Och enskilda församlingar som vill bli bärare av arbetet med oss!

Avslutningsvis: om Du vill vara en månadsgivare, Välkommen! Kolla vår hemsida http://empowermentnepal.com

Där får du information om vart och hur du kan ge din gåva.

Alla gåvor till detta viktiga arbete behövs. Gud välsigne dig!

Hans Sundberg