Nyheter


Empowerment Nepal blir Pastoral Leadershop Training

Två nya rapporter:

Rapport från Indien, feb 2019
Rapport från Nepal, mars 2020
Välkomna till vår nya hemsida för PLT!

I samband med att vi övergår till att vara en del av Touching Asias arbete, så har vi inte bara bytt hemsida (från Empowerment Nepal) utan också namn: Pastoral Leadership Training.

Det är en stor förmån att från och med nu vara en del av Touching Asias viktiga arbete som leds av Håkan och Erika Gabrielsson. De har under många år lett ett trovärdigt och modigt missionsarbete i Asien. Läs mer på deras hemsida, www.touchingasia.org.

Från vår start för några år sedan har ansvaret växt och nu är vi verksamma i tre länder: Nepal, Indien och Norge. Vi vet att Norge inte är en del av Asien, men eftersom vi faktiskt har ett projekt där i samarbete med Pioneerkirken så redovisar vi det här också.

Visionen föddes på en resa i Nepal där avsaknaden av grundläggande bibelkunskap blev uppenbar. Trots den brinnande väckelsen blev det tydligt för mig att det fanns ett stort behov av fördjupad kunskap i Bibelns böcker och deras undervisning om Gud.

Vi svarar på detta med följande:
Enkelt beskrivet så kommer våra bibellärare till varje session i respektive land, som består av tio dagars intensiv undervisning i form av föreläsningar, bön, gruppreflektioner och gemenskap. Vi håller tio-tolv sådana sessioner per skola.
Efter varje session åker de deltagande pastorerna hem och använder gruppreflektioner som utgångspunkt att i sin tur undervisa 10 - 30 andra pastorer.
Målet är att hela Bibeln ska vara genomgången vid slutet av varje projekt.

En viktig poäng är att vi som bibellärare också får möta pastorer som lever i väckelse. Detta präglar oss nu och kommer att påverka framtidens församlingar i Sverige, Norge, Singapore och andra länder som deltar i dessa projekt.
Vårt tanke är att ungefär tio församlingar/missionsorganisationer delar ansvaret för varje projekt: finansiellt, i förbön och genom att sända ut sina pastorer och präster.

Min bön är att vi ska ha tränat 300 pastorer och församlingsledare från tio olika länder under en tioårs period. Dessa ska i sin tur ska undervisa 10 - 30 vardera, som i sin tur fortsätter en multiplicerande undervisning. 2Tim 2:2 är en god regel, här skriver aposteln Paulus:

"Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur"

Detta är vad vi söker följa genom att
- uppmuntra till nya församlingsplanteringar
- multiplicering av nya ledare
- befrämja mångkulturella församlingar
- ge kulturanpassad undervisning utifrån Bibeln
- träna kvinnliga ledare
- skapa kastlösa gemenskaper
- fokusera på det allmänna prästadömet
- ge fördjupad bibelkunskap
- ta socialt ansvar
- allt under bön och lovsång

Jag är oändligt tacksam för de goda medarbetare vi har. Vill du och ni som församling också vara med?

Välkomna att kontakta oss så får du veta mer!

Hans Sundberg
Direktor